• جذب دانشجو در رشته های جدید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرین دشت

  • سال 94: سال دولت و ملت، همدلی و هم زبانی

  • برگزاری مجموعه جلسات طرح صالحین با حضور امام جمعه محترم شهرستان


درباره دانشگاه
معرفی رشته ها
اساتید و کارکنان
دانشجویان