• پیام دکترمحمدکاظم کاوه پیشقدم، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

  • سلسله جلسات معرفتی اساتید با موضوع طهارت نفس هر هفته دوشنبه ساعت 11 صبح


درباره دانشگاه
معرفی رشته ها
اساتید و کارکنان
دانشجویان